Strona główna Władze Instytutu Biuro Zakłady Pracownicy Informacje dla pracowników Nauka Dydaktyka Informacje dla studentów Kursy

Untitled Document

DYDAKTYKA

Zakład Elektrotechniki Teoretycznej

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia na wszystkich kierunkach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w języku angielskim.

Wykaz przedmiotów prowadzonych na Wydziale EEIiA:

 • Wstęp do elektrotechniki,
 • Elektrotechnika teoretyczna,
 • Elektrotechnika,
 • Teoria obwodów,
 • Komputerowa analiza obwodów,
 • Sygnały i systemy,
 • Podstawy teorii pola elektromagnetycznego.

Wykaz przedmiotów prowadzonych w Centrum Kształcenia Międzynarodowego:

 • Basic Electrical Engineering,
 • Circuit Theory,
 • Signals & Systems,
 • Electrical Engineering Fundamentals.

 Działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje szeroki i zróżnicowany zakres tematyczny, na który składają się zarówno zagadnienia podstawowe z elektrotechniki i elektroniki, jak i zaawansowane koncepcje teorii obwodów nieliniowych i teorii pola elektromagnetycznego. Wszechstronnie omawiana jest tematyka dotycząca nowoczesnych metod komputerowej analizy obwodów, stanowiąca fundament projektowania układów elektronicznych.
W ramach przedmiotu Sygnały i systemy prezentowane są podstawowe koncepcje dotyczące sygnałów ciągłych i dyskretnych, a także systemów liniowych. Tematyka ta daje podstawy do dalszego studiowania różnych zagadnień z dziedziny przetwarzania sygnałów i analizy systemów.
Wykłady z omówionych przedmiotów są na ogół uzupełnione ćwiczeniami rachunkowymi lub projektowymi oraz laboratoryjnymi. W Zakładzie działają 4 laboratoria: Elektrotechniki teoretycznej, Teorii obwodów, Komputerowej analizy obwodów, Basic electrical engineering (dla IFE), w przygotowaniu jest laboratorium Sygnałów i systemów.
W ciągu ostatnich lat pracownicy Zakładu opublikowali następujące książki o charakterze dydaktycznym:

 • A. Kuczyński, Podstawy teorii pola elektromagnetycznego, cz. I, Wyd. PŁ, Łódź 2000,
 • M. Tadeusiewicz,  M. Ossowski , Sygnały i Systemy.  Zadania,  Wyd. PŁ, Łódź 2001,
 • Wydanie zbiorowe, Laboratorium z Podstaw Elektrotechniki, Wyd. PŁ, Łódź 2002,
 • M. Tadeusiewicz, Teoria obwodów, cz. II, Wyd. PŁ, Łódź 2002,
 • M. Tadeusiewicz, Teoria obwodów, cz. I, Wyd. PŁ, Łódź 2003,
 • M. Tadeusiewicz, Signals and Systems, Wyd. PŁ, Łódź 2004.
 • M. Tadeusiewicz, S. Hałgas, Komputerowa analiza układów analogowych. Teoria i zastosowania,
 • A. Kuczyński, Podstawy teorii pola elektromagnetycznego, cz. II.

Dydaktyka realizowana w Zakładzie jest ściśle związana z działalnością naukową, co wpływa stymulująco na nowoczesność ujęcia i jakość prowadzonych zajęć.

Zakład Metrologii Elektrycznej i Elektrotechniki Samochodowej

Wyniki prowadzonych badań naukowych są wykorzystywane w działalności dydaktycznej Zakładu.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne z przedmiotów podstawowych takich jak:

 • Metrologia elektryczna i elektroniczna
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów.

W ramach prowadzonych na Wydziale specjalności: jak Automatyka i Metrologia oraz Informatyka Stosowana, w Zakładzie prowadzone są wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z następujących przedmiotów:

 • Przemysłowe systemy pomiarowe
 • Sensory
 • Pomiary przemysłowe
 • Interfejsy w systemach pomiarowych.
 • Na studiach zaocznych pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia z przedmiotów:
 • Automatyczne układy i przyrządy pomiarowe
 • Technika pomiarów cyfrowych
 • Komputerowe systemy kontroli jakości.
Dla studentów wszystkich kierunków studiów prowadzony jest przedmiot nadobowiązkowy pt. "Pomiary eksploatacyjne w instalacjach elektrycznych do 1 kV". Po zajęciach z tego przedmiotu (wykład i laboratorium) studenci mogą przystąpić do zdawania egzaminu kwalifikacyjnego (SEP) dla uzyskania świadectwa E.
W Zakładzie prowadzone są także zajęcia specjalistyczne dla studentów Wydziału Mechanicznego z Elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych. Do zajęć tych zostały utworzone nowoczesne laboratoria wyposażone w odpowiednią aparaturę pomiarową.
Pracownicy Zakładu prowadzą prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie z dziedziny Metrologii, łącznie w Zakładzie wykonano ponad 120 prac dyplomowych.Do prowadzenia zajęć dydaktycznych opracowano i wydano 17 skryptów oraz 4 podręczniki akademickie.

Zakład Materiałoznawstwa i Elektrotechnologii

Działalność dydaktyczna Zakładu Materiałoznawstwa i Elektrotechnologii jest w wielu przypadkach ściśle powiązana z problematyką badań naukowych i obejmuje m.in.

 • wykłady i laboratoria z fizyki ciała stałego,
 • materiałoznawstwa elektrotechnicznego,
 • technologii i materiałoznawstwa elektronicznego,
 • przedmioty fakultatywne (lasery technologiczne, nadprzewodnictwo),
 • wykłady i laboratoria dla studentów innych wydziałów Politechniki  Łódzkiej, jak elektrotechnika i elektronika, urządzenia elektryczne.