Laboratorium EMC i Linki EMC

Aparatura zgromadzona w Laboratorium EMC oraz jej możliwości badawcze

 

1. Generator BESTPlus - firmy Schaffner

Do wykonywania testów na badanie odporności EMC (immunity tests), w tym:

· Szybkie zakłócenia impulsowe BURST

· Zakłócenia impulsowe udarowe SURGE

· Wyładowania elektryczności statycznej ESD

· Dynamiczne zmiany wartości napięcia zasilania PQT

Zgodność z normami:

PN-EN 61000-6-1 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-1: Normy ogólne -- Odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

 PN-EN 61000-6-2 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-2: Normy ogólne -- Odporność w środowiskach przemysłowych

 

PN-EN 61000-4-2 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-2: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne

 

PN-EN 61000-4-4 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-4: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych

 

PN-EN 61000-4-5 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-5: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na udary

 

PN-EN 61000-4-11 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-11: Metody badań i pomiarów -- Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia

Podstawowe dane techniczne:

· Zasilanie DUT (80 –260) Vrms, 50/60 Hz, 16 Arms (0 –65) Vdc, 10 Adc

· BURST (0,2 – 2,2) kV / 1kW lub (0,1 – 1,1) kV / 50W , częstotliwość (1– 100) kHz, okres (0,1 – 99) s, liczba impulsów (1 – 75)

· SURGE (0,2 – 2,2) kV / no load, (0,1 – 1,1) kA / short circuit

· ESD powietrze (0,2 – 8,8) kV, kontakt (0,2 – 6,6) kV

BURST

Serie impulsów (BURST) o wysokim napięciu i krótkim czasie narastania symulujące zakłócenia wytwarzane przez indukcyjnie obciążone przełączniki elektromechaniczne.

Zakłócenia te mogą być sprzęgane:

a) bezpośrednio przez sieć zasilającą, w efekcie podłączenia do tej sieci urządzenia generującego zakłócenia.

b) na drodze sprzężenia pojemnościowego – z urządzenia zakłócającego lub linii zasilającej do urządzeń będących w pobliżu.

Generator Best Plus umożliwia przeprowadzanie testów obydwoma metodami sprzęgania (galwanicznie w przewody zasilania oraz za pomocą pojemnościowych cęgów sprzęgających).

SURGE

Testy udarowe (SURGE) symulują zakłócenia impulsami wysokoenergetycznymi, np. w efekcie wyładowań piorunowych w sieć zasilania lub przez wyłączanie dużych obciążeń. Testowe impulsy udarowe można wprowadzać do przewodów zasilania (galwanicznie) lub do innych obwodów (za pomocą sprzęgania pojemnościowego).

ESD

Testy wyładowania elektrostatycznego (ESD - Electrostatic Discharge) symulują impulsy o wysokim napięciu, które mogą się pojawić w efekcie wyładowania stykowego (osoba naładowana bezpośrednio dotyka obiekt) lub w efekcie wyładowania powietrznego (wyładowanie łukowe przez powietrze). Na wyposażeniu generatora BESTPlus znajduje się pistolet ESD z odpowiednimi palcami testującymi dla obydwu rodzajów wyładowań.

PQT

Testy jakości zasilania (PQT - Power Quality Testing) symulują wahania i zaniki napięcia w sieci zasilającej.

2. EMI Precompliance Test System - zestaw HP 84110EM firmy Hewlett-Packard

Zestaw pomiarowy HP 84110EM służy do badania (w kategorii precompliance oraz diagnostyka) emisyjności zakłóceń przewodzonych i promieniowanych. W skład zestawu wchodzą następujące elementy:

· Analizator widma (HP 8591EM), 9kHz - 1,8GHz

® kompletny setup pomiarowy EMC (span oraz CISPR16 bandwidth)

® wyświetla dwa limity (określające poziom dopuszczalnych zakłóceń)

® korekcja dla urządzeń pośredniczących (np. antena, LISN, wzmacniacz, sonda pola, itp.)

® pomiar amplitud peak, quasi-peak, average (kursory oraz zoom)

® wewnętrzna lista może zawierać do 239 pomiarów

· Tracking generator (w obudowie analizatora widma)

· Sztuczna sieć - LISN (HP 11967D)

· Przedwzmacniacz (HP 8447F)

· Ogranicznik stanów dynamicznych (HP 11947)

· Sonda pola bliskiego (HP 11940A), 30MHz - 1GHz

· Sonda pola bliskiego (HP 11941A), 9kHz - 30MHz

· Antena dwustożkowa (HP 11955A), 30MHz - 300MHz

· Antena prętowa (HP 11956A), 200MHz - 1GHz

· Statyw antenowy (HP 11968C)

Ważniejsze normy emisyjnościowe EMC:

PN-EN 55011 Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne -- Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

 PN-EN 55014-1 Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Część 1: Emisja

 PN-EN 50561-1 Urządzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilającej niskiego napięcia -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru -- Część 1: Urządzenia użytku domowego

 PN-EN 50561-3 Urządzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilającej niskiego napięcia -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru -- Część 3: Urządzenia pracujące powyżej 30 MHz

3. Precyzyjny Miernik LCR - HP 4284A firmy Hewlett-Packard

Służy do pomiaru następujących parametrów:

Z , Y , q , L , C , R , G , D , Q , RS , RP , X , B

Podstawowe dane techniczne:

· częstotliwość sygnału testowego 20Hz - 1MHz, ± 0,01% (8610 wybieralnych częstotliwości)

· zakresy pomiarowe: 0,01nH - 100kH, 0,01fF - 10F, 0,01mW - 100MW

· dokładność pomiaru ± 0,05%

· Poziomy sygnałów testowych (rms): 5mV -20V, 50m A - 200mA

4. AC Power Source / Analyzer - HP 6813B firmy Hewlett-Packard

Do wykonywania testów emisyjnościowych (emission) oraz odpornościowych (immunity) w zakresie zakłóceń przewodzonych o niskiej częstotliwości, w tym:

· Testuje emisyjność - emissions of quasi-stationery current harmonics, fluctuating current harmonics, and voltage fluctuations and flicker.

Zgodność z normami:

PN-EN 61000-3-2 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)

 PN-EN 61000-3-3 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo

· Testuje odporność - immunity to voltage dips, interruptions and fluctuations, and frequency variations.

Zgodność z normami:

PN-EN 61000-4-11 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-11: Metody badań i pomiarów -- Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia

 PN-EN 55014-2  Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Cześć 2: Odporność -- Norma grupy wyrobów

 PN-EN 61000-4-28  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-28: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na zmiany częstotliwości sieci zasilającej

 · Testuje odporność - immunity to harmonic, interharmonic, and mains signaling voltages.

Zgodność z normami:

PN-EN 61000-4-13  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-13: Metody badań i pomiarów -- Harmoniczne i interharmoniczne wraz z sygnałami sieciowymi w przyłączu zasilającym prądu przemiennego -- Badania odporności na zaburzenia małej częstotliwości

Podstawowe dane techniczne:

· 1-fazowe źródło zasilania, 1750VA

300Vrms, 13Arms

80Apeak,

± 425Vdc, 10Adc

· Częstotliwość wyjściowa: 45Hz - 1kHz albo dc

· Programowalne: napięcie, częstotliwość, faza, impedancja wyjściowa, poziom harmonicznych, symulacja sekwencji zakłóceń w zasilaniu

· Pomiary (rozdzielczość 16-bitowa): Vrms, Irms, Ipeak, częstotliwość, faza, moc pozorna, moc bierna moc czynna, współczynnik mocy (PF), zawartość harmonicznych (THD)

· Analiza harmoniczna napięcia i prądu (do 50-tej harmonicznej)

5. Harmonic / Power Analyzer - HA 2000 firmy AMPROBE

Mały, lekki, przenośny przyrząd do diagnostyki obwodów zasilanych z sieci niskiego napięcia. Umożliwia pomiary i analizę prądów, napięć, mocy oraz zawartości harmonicznych.

Podstawowe dane techniczne:

· Zakres napięciowy (AC/DC) (1 - 600) Vrms (1000Vpeak)

· Zakres prądowy (AC) (1 - 1000) Arms

· Zakres mocowy (0 - 600) kW

· Częstotliwość (40 - 65) Hz

· Analiza harmoniczna w prądzie i napięciu: do 19-tej harmonicznej (na wyświetlaczu) lub do 31-ej harmonicznej (po załadowaniu danych do PC-ta) oraz wyznaczenie współczynnika THD

· Pomiary mocowe: moc czynna, moc bierna, moc pozorna, moc odkształcenia, współczynnik mocy (PF, dPF)

· Pamięć pozwalająca na zarejestrowanie 21 pomiarów

· Współpraca z PC-tem (download) umożliwia wyznaczenie dodatkowych wielkości: współczynnika szczytu (Crest factor), współczynnika kształtu (Form factor) oraz współczynnika przeciążenia transformatora K (K factor)

6. Oscyloskop – TDS 680C firmy Tektronix

Umożliwia pomiar i wszechstronną analizę (w dziedzinie czasu i w dziedzinie częstotliwości) zakłóceń elektromagnetycznych w paśmie częstotliwości do 1 GHz.

Podstawowe dane techniczne:

· Liczba kanałów 2 + 2

· Pasmo analogowe 1 GHz

· Częstotliwość próbkowania 5 GS/s (wszystkie kanały jednocześnie)

· Maksymalna długość zapisu 15000 punktów (na jeden kanał)

· Rozdzielczość pionowa 1 mV/div – 10 V/div

· Podstawa czasu 200 ps/div – 10 s/div

· Dokładność pomiaru czasu < 50 ps przy 5 GS/s

· Przełączalne wejście 50 W / 1 MW , AC / DC

· Analiza i przetwarzanie:

Przetwarzanie w dziedzinie czasu – interpolacja sin(x)/x lub liniowa, uśrednianie, Auto Setup,

Operacje – FFT, całkowanie, różniczkowanie, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, odwracanie,

Porównywanie przebiegów z przebiegiem odniesienia,

Histogramy – umożliwiają analizę rozkładu statystycznego,

Funkcja ZOOM z podwójnym oknem.

7. Komora GTEM 1000 – firmy TESEQ

Komora GTEM daje możliwość wykonywania pomiarów emisji zakłóceń w bardzo szerokim paśmie częstotliwości oraz badań odporności na promieniowanie radiowe. Komora GTEM składa się z obudowy ekranowanej zapewniającej możliwość wykonywania testów w środowisku miejskim (pełnym zakłóceń radiowych), a jednocześnie ekranowanie zapobiega wydostawaniu się emisji radiowych na zewnątrz.

Podstawowe dane techniczne:

· Częstotliwość pracy: DC do 20 GHz

· Obszar pomiarowy wg normy: 0,6 x 0,6 x 0,3 m

· Maksymalny obszar pomiarowy (pomiar inżynierski): 0,74 x 0,74 x 0,66 m

· Impedancja komory 50 ohm

· Panel EUT - filtr sygnałowy 2 x 16 A, 1 gniazdo zasilania, główny wyłącznik, wyłącznik różnicowoprądowy, włącznik oświetlenia, zabezpieczenia różnicowoprądowe

· Panel sygnałowy - 3 x złącze typu N oraz przepust światłowodowy typu „rura” 3/4”

· Funkcja monitorowania badanego urządzenia wewnątrz komory (światłowód)

· Maksymalna moc wejściowa: 1000W

 

Linki EMC

Wykaz Polskich Norm dotyczących EMC

Warsztaty EMC -Politechnika Wrocławska 

Uniwersytet Missouri-Rolla (Montana USA)

Uniwersytet York (York, Anglia)

Uniwersytet Warwick (Warwick, Anglia)

Firma konsultingowa ELMAC (Chichester, Anglia)

Strona główna

Do góry