Michał Tadeusiewicz

Michał Tadeusiewicz

Profesor

 

Politechnika Łódzka, ul. Stefanowskiego 18/22
90-924 Łódź, Polska
telefon: 48 42 6312526, fax. 48 42 6362281
E-mail: michal.tadeusiewicz@p.lodz.pl

Tematyka badań naukowych:

Obwody i systemy nieliniowe:
 • analiza obwodów nieliniowych o wielu punktach równowagi
 • analiza stabilnościowa układów elektronicznych
 • analiza numeryczna układów dynamicznych
 • metody symulacji obwodów
 • teoria obwodów nieliniowych

 • Diagnostyka analogowych układów elektronicznych


  Stopnie i tytuły naukowe:

 • Magister 1964
 • Doktor 1971
 • Doktor habilitowany 1978
 • Profesor 1989

 • Dwie nagrody za najlepszy artykuł w czasopiśmie Circuits, Systems and Signal Processing (Springer Birkhauser, New York)
  The M.N.S. Swamy Best Paper Award, and The Armen H. Zemanian Best Paper Award for the year 2015 to Michał Tadeusiewicz, Andrzej Kuczyński, and Stanisław Hałgas for their paper “Catastrophic Fault Diagnosis of a Certain class of Nonlinear Analog Circuits”.

  Status Life Senior Member, IEEE (USA)
  On 1 January 2017 Michal Tadeusiewicz Has Achieved Status of Life Senior Member, IEEE

  Główne osiągnięcia:

  Autor lub współautor 185 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach i materiałach konferencyjnych, książki monograficznej oraz 10 podręczników i skryptów.
  Life Senior member, IEEE (USA)
  Kierownik Zakładu Układów i Systemów Nieliniowych PŁ
  Prodziekan Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki PŁ (1991-1996)
  Promotor 8 zakończonych przewodów doktorskich
  W latach 1990-2011 członek Komitetu Elektroni
  ki i Telekomunikacji PAN
  Członek Sekcji Sygnałów, Układów i Systemów Elektronicznych KEiT PAN
  Członek Sekcji Mikroelektroniki KEiT PAN
  Członek Sekcji Teorii Elektrotechniki KE PAN
  Członek Komisji Elektroniki i Fotoniki Polskiego Komitetu Naukowego Unii Nauk Radiowych
  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego International Conference on Signals and Electronic Systems, Łódź'06
  Członek Komitetów Naukowych następujących konferencji międzynarodowych:
 • International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET)
 • International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES)
 • International Conference on Signals and Electronics Systems (ICSES)
 • Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory (IC-SPETO)
 • International Workshop on Computational Problems in Electrical Engineering (CPEE)

 • Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia: