Logo PŁ
POLITECHNIKA ŁÓDZKA
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI
INSTYTUT MECHATRONIKI I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (I-25)

ZESPÓŁ PRZEKŁADNIKÓW I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ
d. Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej
d. Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników (K-23)
logo IMSI

HISTORIA PRACOWNICY KONSULTACJE KONTAKT

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Nasze zrealizowane konstrukcje

   J123              JUK 123
J123                             JUK123a555

SYMPOZJUM PRZEKŁADNIKOWE

SYMPOZJUM EMCnowe

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych ELEKTROTECHNIKA i ELEKTRONIKA
LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW


logo ZP

Projektowanie, ekspertyzy, doradztwo

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych   MODELOWANIE MATEMATYCZNE W ENERGETYCE

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych 
PRZEKŁADNIKI W ELEKTROENERGETYCE

Srebrny medal na światowej wystawie wynalazków   w Brukseli 2006r.

  dyplom1.jpg (260351 bytes)       medal1.jpg (23485 bytes)      przekladnik1.jpg (26760 bytes)

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych  KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA LABORATORIUM KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ


logo emclab

Pomiary, testy, badania konstruktorskie
Instructions to laboratory exercises in Electrical Principles 3
Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC)

Tematy egzaminacyjne z EMC

Brązowy medal na światowej wystawie wynalazków w Brukseli 2004r.

   przekladnik2.jpg (654354 bytes)       medal2.jpg (586082 bytes)        projekt2.jpg (299972 bytes)

Teoria Pola Elektromagnetycznego (PEM)

Komora GTEM-1000

komora GTEM 1000

Tematy zaliczeniowe PE
dla MT (WEEiA)
Tematy zaliczeniowe z EiE
dla AiR, MiBM, IP i MT

Nagroda Premiera za wybitne osiągnięcie naukowo- techniczne 2003r.

   premier3.jpg (89885 bytes)       nagroda3.JPG (143350 bytes)        dyplom3.jpg (55219 bytes)


Tematy egzaminacyjne z EiE
dla ENERGETYKI

Kabina Ekranowana

Kabina ekranowana

Tematy egzaminacyjne z EiE
dla IBP
Tematy egzaminacyjne z EiE
dla TRANSPORTU
Strona zmodyfikowana w styczniu 2020r. przez: D.B.